podpis-kwalifikowany-certyfikat-ceprobi

Podpis elektroniczny Łódź: podpis elektroniczny potwierdzony ważnym kwalifikowanym certyfikatem zapewnia taką samą moc prawną jak standardowy podpis składany odręcznie. W naszej ofercie znajdziecie Państwo różnorodne zestawy do składania podpisu elektronicznego.
Certyfikat kwalifikowany (zwyczajowo określany mianem podpis elektroniczny) umożliwia składanie deklaracji ZUS a także deklaracji podatkowych, wystawianie e-faktur, składanie pozwów w e-sądach, sygnowanie umów cywilnoprawnych w formie elektronicznej, sygnowanie korespondencji kierowanej do organów administracji a także podejmowanie innych działań wymagających sygnowania dokumentu sporządzonego w postaci elektronicznej.
Można także ponadto wziąć udział w licytacjach i przetargach internetowych, opracowywać dokumentację medyczną lub projektową a także ponadto wykonywać przelewy w bankach, które akceptują certyfikaty kwalifikowane.
Zapraszamy do przesłania nam zamówienia oraz umówienia się na odbiór w siedzibie naszej firmy w Łodzi. Wystawiamy także podpisy elektroniczne na miejscu w siedzibie klienta, dzięki temu, że nasi inspektorzy dysponują uprawnieniami wyjazdowego poświadczenia tożsamości. W przypadku bezbłędnego przygotowania całości wymaganych dokumentów operacja wystawienia certyfikatu kwalifikowanego trwa ok. 15 minut.

Podpis elektroniczny – to warto wiedzieć